Tokoname black Shiboridashi Set by Fugetsu : #fugetsu046 @54000, Sold
Shiboridashi 107*D104*H52mm (body) 115ml (full)
Yuzamashi 102*D96*56mm 160ml (full)
Teacup L D67*H36mm 60ml (full), M D64*H34mm 50ml (full), S D60*H32mm 40ml (full)