Tokoname Shiboridashi+Yuzamashi for Gyokuro by Yoshiki #yosiki04 : @21000, Sold

Shiboridashi : D107*H27mm (body), 100ml (full)
Yuzamashi : D110*H32mm


Shiboridashi(Left), Yuzamashi(Right)