Tokoname Shiboridashi+2 cups set for Gyokuro by Yoshiki, #yoshiki84 : @20000

Shiboridashi : 92*D88*H54mm (body), 140ml(full)
Cup 1 : D70*H36mm, 60ml(full)
Cup 2 : D69*H31mm, 45ml(full)