Tokoname Bonsai Pot Makers

Master : Master of Traditional Crafts
Kaiyou
Yamakou
Sankyou
Nizamatsu
Yamagen
Kameoka
Marushi
Shigeharu
Mr.SAWADA ShigeharuMaster
Masuhisa
Izumi-ya
Mr. MATSUSHITA MasuoMaster
Seishirin is correct
Zenigo is wrong
Senkouen
Toushou
YouzanMr.SHIMIZU Masakazu
Hyoumatsu
Yamahyou
Mr.INA GenzouMaster
YamahanMr.YAMADA Shigehiro
TouyouMr.MATSUMOTO Takeshi
Marutsune
Ryuugaku
Mr.MATSUMOTO Takashi
ReihouMr.MATSUSHITA ReijiMaster
BonsaiMr.MATSUSHITA Hiroyuki
Suishouen
Hekisui
Mr.MIZUKAMI Shinji
BigeiMr.HIRATA Bigei
Akira
Shouzan
Mr.WATANABE AkiraMaster
SanpouMr.SAIDA Miyozou
KyokuseiMr.MIZUKAMI KiyoshiMaster
KeizanMr.HISADA Shizuo
Shouzan
Kaneshou
Mr.WATANABE MasamiMaster
Kazuhiro
Ikkou
Mr.WATANABE Kazuhiro
MizukawaMr.MIZUKAWA Kiyohei
Taiyou
MorishitaMr.MORISHITA Isamu
Kisen
Ikkoudou
Mr.KOIE Kiyokazu
Yuushu
Keishin
Maruhei
Mr.WATANABE KeiMaster
KinkaMr.WATANABE Keizou
YamaakiThe late KATAOKA Akitsugu
Mr.KATAOKA Toshio
Yamaaki
Shousen
Juodou
Mr.KATAOKA Akitsugu
Yamaaki
Koshousen
Mr.KATAOKA SadamitsuMaster
KakuzanMr.WATANABE KakuyukiMaster
SeizanMr.KATAOKA MakotoMaster
Seizan
Reihoh
Shouzan
Mr.KATAOKA KatsushiMaster
Seizan
Mitsue
Ms.KATAOKA Mitsue
Wife of Reihou
Yoshimura
Shuuhou
Mr.KATAOKA YoshimuraMaster
YamafusaMr.KOIE Kazufusa
KouyouMr.AIBA Kouichirou
Mr.AIBA Kuniaki
HattoriMr.HATTORI Tomoyuki
ShibakatsuMr.SHIBATA Shouichi
GyouzanMr.NAKANO Yukizou
YuujiMr.NAKANO Yuuji
IttouenMr.KATAOKA Toshio
HouzanMr.MIZUKAMI MineoMaster
Yozan
Eimei
Mr.SHIMIZU Hideaki
ToshitakaMr.YAMAMOTO Toshitaka
HidemiMr.KATAOKA Hidemi
JukousanMr.WATANABE Fumikazu
Ichihama
Sugie
Amaki